A2FM45/61W-VZB010力士乐液压马达
A2FM45液压马达是液压系统的一种执行元件,它将液压泵提供的液体压力能转变为其输出轴的机械能(转矩和转速)。

咨询电话:13693603086

A2FM45/61W-VZB010力士乐液压马达

    A2FM45液压马达是液压系统的一种执行元件,它将液压泵提供的液体压力能转变为其输出轴的机械能(转矩和转速)。

A2FM系列力士乐液压马达型号有:

A2FM32/61W-VAB010 9410189
A2FM32/61W-VAB020 9410190
A2FM32/61W-VAB040 9410192
A2FM32/61W-VBB010 9410194
A2FM32/61W-VBB020 9410195
A2FM32/61W-VBB040 9410197
A2FM45/61W-VZB010 9411581
A2FM45/61W-VZB020 9411582
A2FM45/61W-VZB040 9411584
A2FM56/61W-VAB010 9424905
A2FM56/61W-VAB020 9422129
A2FM56/61W-VAB040 9429251
A2FM56/61W-VBB010 9610664
A2FM56/61W-VBB020 9610665
A2FM56/61W-VBB040 9605544
A2FM63/61W-VAB010 9408523
A2FM63/61W-VAB020 9408524
A2FM63/61W-VAB040 9408526
A2FM63/61W-VBB010 9408514
A2FM63/61W-VBB020 9408549
A2FM63/61W-VBB040 9408551
A2FM80/61W-VAB010 9422638
A2FM80/61W-VAB020 9422089
A2FM80/61W-VBB010 9610666
A2FM80/61W-VBB020 9610667
A2FM90/61W-VAB010 9408463
A2FM90/61W-VAB020 9408464
A2FM90/61W-VBB010 9408468
A2FM90/61W-VBB020 9408469
A2FM107/61W-VAB010 9424300
A2FM107/61W-VAB020 9424093
A2FM107/61W-VBB010 9610668
A2FM107/61W-VBB020 9610669
A2FM125/61W-VAB010 9409630
A2FM125/61W-VAB020 9409634
A2FM125/61W-VBB010 9409637
A2FM125/61W-VBB020 9409638
A2FM160/61W-VAB010 9425163
A2FM160/61W-VAB020 9424094
A2FM160/61W-VBB010 9610670
A2FM160/61W-VBB020 9610671
A2FM180/61W-VAB010 9409189
A2FM180/61W-VAB020 9409190
A2FM180/61W-VBB010 9409372
A2FM180/61W-VBB020 9409373
A2FM200/63W-VAB010 2011528
A2FM250/60W-VZB010 915383
A2FM250/60W-VZB020 910653
A2FM355/60W-VZH010 920780
A2FM500/60W-VPH010 943251
A2FM500/60W-VZH010 968982
A2FLM710/60W-VPH010 969815
A2FLM710/60W-VZH010 965974
A2FM1000/60W-VPH010 949444
A2FM1000/60W-VZH010 944773
A2FM45/61W-VZB010力士乐液压马达