A10VSO系列力士乐液压泵
A10VSO系列力士乐液压泵是液压系统的动力元件,是靠发动机或电动机驱动,从液压油箱中吸入油液,形成压力油排出,送到执行元件的一种元件。液压泵按结构分为齿轮泵、柱塞泵、叶片泵和螺杆泵。
A10VSO系列力士乐液压泵型号如下:
A10VSO 28 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 28 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 28 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 28 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 28 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 28 DFR /31R-PPA12N00
 A10VSO 28 DFR1 /31R-PPA12K01
 A10VSO 28 DFR1 /31R-PPA12N00
 A10VSO 28 DR /31R-PPA12K01
 A10VSO 28 DR /31R-PPA12N00
 A10VSO 45 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 45 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 45 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 45 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 45 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 45 DFR /31R-PPA12K01
 A10VSO 45 DFR /31R-PPA12K26
 A10VSO 45 DFR /31R-PPA12N00
 A10VSO 45 DFR1 /31R-PPA12K02
 A10VSO 45 DR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFLR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFR1 /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DR /31R-PPA12N00
 A10VSO 100 DFLR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFLR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFLR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFLR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFLR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFLR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFLR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFR /31R-PPA12N00 
 A10VSO 100 DFR1/31R-PPA12K02
 A10VSO 100 DFR1/31R-PPA12N00
 A10VSO 100 DR /31R-PPA12N00
 A10VSO 140 DFLR /31R-PPB12N00 
 A10VSO 140 DFLR /31R-PPB12N00 
 A10VSO 140 DFLR /31R-PPB12N00 
 A10VSO 140 DFLR /31R-PPB12N00 
 A10VSO 140 DFR /31R-PPB12N00
 A10VSO 140 DFR1/31R-PPB12K02
 A10VSO 140 DFR1/31R-PPB12N00
 A10VSO 140 DR /31R-PPB12N00
 A10VSO 140 DRG /31R-PPB12N00  
 A10VSO 71 DFR /31R-PPA12K27
 A10VSO 71 DFR /31R-PPA12N00
 A10VSO 71 DFR1 /31R-PPA12K02 
以上只是部分型号,若是有未列出的型号,请来电咨询。
咨询电话:13693603086